Home > Zdjęcia i Wideo > Wizyty 360°, profesjonal > Showroom, wydażenia

Wizyty 360° - Showroom, wydażenia - Citroën : schody


< zwrot


kliknij logo aby otworzyć pełny ekran
La visite virtuelle nécessite le Plugin Adobe Shockwave. Vous pouvez le télécharger et l'installer ici

Przesuń
Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy podczas przesuwania obrazu lub za pomocą strzałek na klawiaturze.

Zoom
Użyj kółka myszki, aby powiększyć zdjęcie.

Pełny ekran
kliknij logo , po prawej stronie na górze - strona 360° - aby otworzyć pełny ekran.