Home > Środowisko > Barrisol i Zarządzania

Barrisol i Zarządzania
W codziennym życiu, ochrona środowiska obejmuje również szereg działań na wszystkich etapach życia firmy. Barrisol ustalił pewną liczbę inicjatyw środowiskowych wewnętrznie w firmie.

 


uzyskania energii

Obiekty Barrisol NORMALU SAS wyposażone są w ogrzewanie Thermalu (www.thermalu.com), ekologiczne i nowatorskie rozwiązania ekonomiczne ogrzewanie elektryczne zużywa bardzo mało energii i zapewnia łagodne i stabilny przyrost ciepła. Uwaga materiał  Thermalu ® jest produkowany w ponad 50% produktów pochodzących z recyklingu.

W budynku umieszczone są czujniki zraszaczy.


Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w środowisku

Firma zapewnia swoim pracownikom w celu zmniejszenia emisji spalin, minibusy osobowe w celu minimalizacji użycia pojazdów prywatnych, a w szczególności w celu ograniczenia zanieczyszczenia.


Recykling opakowań

Firma stawia pojęcie recyklingu w centrum swych działań. Wszystkie budynki mają specjalne kosze do recyklingu materiałów: papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp..


Recykling wody

Jedno z naszych niedawnych działań w zakresie rozwoju, to zbieranie wody deszczowej, znaczące działania w celu ochrony naszych zasobów.
Woda jest podstawowym zasobem. Musimy myśleć długoterminowo dla ocalenia naszych przyszłych pokoleń.